TRADUCTORS OFICIALS A ANDORRA I TRADUCTOR JURAT A ANDORRA

Traductors jurats a Andorra ciutat i província

La nostra empresa, amb 19 anys de trajectòria, li ofereix el servei de traductors oficials a Andorra, és a dir, traduccions amb validesa legal, signades i segellades per traductors autoritzats pel Ministeri d’Afers exteriors espanyol. Aquestes traduccions tenen validesa oficial i són requerides per molts organismes públics i oficials (Universitats, Ajuntaments, Registres Civils…) para molts dels tràmits que realitzen. Quan una traducció porta el segell del traductor oficial jurat autoritzat, aquest actua com a notari de la traducció, donant fe pública de la fidelitat de la traducció respecte al text original i atorgant-li validesa davant institucions oficials i administracions públiques. Tots els nostres traductors jurats autoritzats estan reconeguts pel Ministeri d’Afers exteriors espanyol. Per norma general només haurà de presentar una traducció jurada a Andorra si el tràmit i organisme concret així l’hi exigeix.

Busca un traductor oficial barat a Andorra? En 1Global Translators oferim preus competitius i sobre els mateixos practiquem importants descomptes per repetició i per volum.  

Les nostres traduccions oficials a Andorra li seran lliurades per missatger al domicili que ens indiqui.

També comptem amb servei de traductor jurat urgent a Andorra, en aquest cas normalment s’intentarà que el mateix estigui el més a prop possible del seu domicili. Si no és urgent, el traductor pot trobar-se a una altra província a l’efecte d’aconseguir preus més competitius per a Vostè gràcies a crear economies d’escala.

Si necessita un traductor certificat a Andorra:

Traductors oficials a Andorra a molts idiomes

Comptem amb traductors jurats a Andorra en els següents idiomes!

A Espanya els traductors jurats reconeguts pel Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació ho són del/al castellà al/de l’idioma corresponent. En cas de sol·licitar una traducció oficial a Andorra d’altres combinacions lingüístiques dels idiomes de la llista anterior, podrem realitzar-la sense problema, però caldrà transitar pel castellà. Per això, si vostè necessita una traducció jurada amb combinacions lingüístiques en les quals no aparegui l’espanyol, el cost es duplica. A més, pot donar-se la circumstància que en la institució on hagin de presentés les traduccions aquestes no siguin admeses, per la qual cosa convindria que vostè confirmi que l’entitat en qüestió acceptarà la doble traducció necessària en aquest cas.

Si necessita presentar traduccions davant organismes a Espanya d’idiomes que no estan en la llista anterior possiblement aquests admetran una traducció no jurada. En aquest cas, si ho desitja podem afegir el segell de la nostra empresa (per un recàrrec addicional) i la signatura del traductor (amb un altre recàrrec addicional), la qual cosa no significarà que aquestes traduccions siguin jurades, sinó que aquesta traducció ha estat realitzada per la nostra empresa i per aquest traductor. Alguns dels idiomes pels quals podem oferir el servei de segellat i signatura són els següents:

Albanés
Amárico
Amhárico
Afrikáans
Amazig
Aragonés
Aranés
Armeni
Asturià
Asturlleonés
Azerbayano
Baluchi